Koç Ne İş Yapar?

ANASAYFA Blog Koç Ne İş Yapar?

Koçlar arasında, kanımca en çok karmaşa yaşanan konu bu: Koçun ne iş yaptığı.

Daha da net olmak gerekirse, koçun ve koçluğun ne işe yaradığı. Günümüzde koçluk mesleği varoluşsal bir karmaşa yaşıyor.

Koç, sorun çözmeli mi, çözmemeli mi? Koç, öneri vermeli mi, vermemeli mi?

Eğer bundan böyle yaşamını koçluk işinden kazanmak istiyorsan, bir hedef kitlenin büyük bir sorununu çözen bir koçluk hizmeti vermelisin.

Zira ticarette nakit akışı, bir insan grubunun kendi başına çözemediği büyük bir sorununu çözdüğünde oluşur. Bu işin ticari tarafı.

 Koçluğun algoritmasına baktığında da durum aslında pek farklı değil (aynı değil ama pek farklı değil👏).

Koçluk sürecinin algoritmasını hatırla: ICA (Insight - Choices & Consequences - Action).

Yani müşterinin, kendi başına çözemediği büyük sorunu oluşturan çevresel faktörlerin yanında, kendisini bu soruna sürükleyen içsel faktörlerini (içgörüler) belirle.

Burada müşterin çevresel faktörleri tespit etmeye çalışırken, onun göremediği ancak senin gördüğün faktörleri sen de paylaş ki etki alanı dışında olan bitenlerle ilgili farkındalığı artsın. Hem dış hem iç faktörler ışığında ne gibi çözüm alternatifleri olduğunu görmesini sağla ve her alternatifin doğuracağı sonuçları anlamasını destekle.

 Onun düşünemediği veya varlığından haberdar olmadığı çözüm alternatiflerini ve bunun olası sonuçlarını sen de bilgin ve deneyimin çerçevesinde paylaş ki müşterinin gözünün önündeki sis perdesi olabildiğince kalksın.

Ve son olarak, bu çözüm önerilerinden hangisiyle ilerlemek istediğini ve bu konuda nasıl bir aksiyon planı yapabileceğini belirlemesine yardım et. İşte bu noktada koçların varoluşsal paradoksu başlıyor.

Öneri versem mi? Yok, yok vermemeliyim.

Koçluk hizmetinden en yüksek geliri elde etmenin yolu müşterinin sorununu çözmekten geçiyor demiştik.

Sorunun çözümünde bilgin ve deneyimin dahilinde vereceğin her tür denenmiş ve işe yaramış öneri, koçluk hizmetinin sonuç getirmesinin tek yolu.

Yani mentörlükle birleşmiş koçluk hizmeti👍.

Bugün koçluk işletmeleri yıllık cirolarının sadece %10’unu salt koçluktan kazanıyorlar (CEOCOACH 2021 pazar araştırması verisi).

Gelirlerinin kalanını koçluk temelli mentörlük ve çeşitli sertifikasyonlardan ediniyorlar.

Bu bağlamda koç kimdir?

Koç, müşterisinin sorununun çözümünde onu koçluk yetkinlikleri, koçluk araçları ve bilgi ve deneyimi kapsamında vereceği mentörlükle destekleyen bir Performans Arttırıcı iş ortağıdır. Koçluğun ticari tarafını öğrenmek ve arayan değil, aranan koç'a dönüşmek için CEOCOACH kabilesine katıl.

Kısıtlı kontenjanımızı kaçırma!

CEOCOACH Nil